Tilskud
Telefon56562304

Klinik for Fodterapi Store Heddinge - Stevns

Egen læge


Du kan henvises fra egen læge pga. diabetes, leddegigt, nedgroede negle eller arvæv efter strålebehandling af fodvorter. Tilskuddet fra sygesikringen trækkes fra med det samme, og priserne er ifølge overenskomsten med danske regioner.

Sundhedsforsikring


Tjek altid direkte med dit forsikringsselvskab først. En række selvskaber tilbyder blandet andet modulopbygget dækning. Således kan du være omfattet af tilskud til behandling eller ortopædiske fodindlæg.

Sygeforsikringen Danmark


Som medlem af Sygeforsikringen Danmark i gruppe 1 eller 2, ydes der tilskud til både fodbehandling og ortopædiske fodindlæg.

Gruppe 5 medlemmer kan kun få tilskud til ortopædiske fodindlæg.

Helbredstillæg fra kommunen


Pensionister kan søge om helbredstillæg for de ydelser, hvor der i forvejen gives tilskud til fodbehandling fra den offentlige sygesikring.
Pensionister kan søge om udvidet helbredstillæg til fodbehandling, hvis kommunen vurderer, at borgeren har behov for dette.
Borgere eller personer med varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, kan søge om støtte til ortopædiske fodindlæg jf. serviceloven § 112. Du skal henvende dig til din kommune for at høre nærmere om, hvordan du søger. Helbredstillæggene bliver beregnet på baggrund af din formue. Får du helbredstillæg, skal du betale hele beløbet i klinikken. Du afleverer din regning på borgerservice, og tilskuddet vil blive sat ind på din Nem-Konto.